Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe

Pred uporabo storitev, ki jih nudi portal Naročimo se, natančno preberite pogoje uporabe ("Sporazum" ali "pogoji uporabe"). Ta pogodba predstavlja pravno zavezujoče pogoje za vašo uporabo. Z registracijo in/ali uporabo portala na karkšenkoli način se strinjate s tem sporazumom. Ta sporazum velja za vse uporabnike portala. Vsi opredeljeni izrazi se uporabljajo izključno za ta sporazum.

Sprejem pogojev

Portal je na voljo pod pogojem, da sprejemate vse pogoje iz sporazuma, ki vključujejo vse pogoje uporabe in druga poslovna pravila, politike ter postopke, ki se lahko objavijo od časa do časa na portalu ali pa na spletni strani Naročimo se (trenutno se nahaja na www.narocimo.se, "stran").

Naročimo se si pridržuje pravico, da spremeni ali prekine portal iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila, kadarkoli. Naročimo se si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe ali druge politike portala kadarkoli. O pomembnih spremembah vas obvestimo z objavo obvestila prek portala. Kaj pomeni "znatno spremembo", bo določil Naročimo se po lastni presoji, v dobri veri ter z uporabo zdrave pameti in razumno presojo.

Ti pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike storitev, vključno z, brez omejitev, tudi za uporabnike, ki so prispevali svoje vsebine, informacije in druga gradiva ali storitve na spletni strani.

Prepovedano je (posredno ali neposredno):

povzročati nerazumno ali nesorazmerno veliko (kot Naročimo se določi po lastni presoji) obremenitev portala (infrastrukture);
motiti ali poskušati motiti pravilno delovanje portala ali kakršne koli dejavnosti, ki se izvajajo v okviru portala;
izvajati katerokoli obliko auto-odziva ali "spam" na storitev;
spremeniti, prilagoditi, reproducirati, distribuirati, prevajati, ustvarjati izpeljanke ali prilagoditve, javno prikazovati, ponovno objavljati, spreminjati namen, prodajati ali na kakršen koli način koristiti storitve ali vsebino mesta (razen vaših prispevkov); z izjemo izrecnega dovoljenja Naročimo se;
razvozlati, prevajati, razstavljati ali kako drugače poskušati izpeljati izvorno kodo ali osnovne ideje ali algoritme kateregakoli dela storitve (vključno z vsemi aplikacijami oz. vtičniki);
kopirati, najeti, zakupiti, distribuirati ali kako drugače prenešati vse pravice, ki jih prejmete v nadaljevanju;
drugače ukrepati v nasprotju z usmeritvami in politikami Naročimo se.

Računi in gesla

Račun na portalu lahko pridobijo tako fizične osebe (navadni uporabniki) kot pravne osebe (samostojni podjetniki, podjetja, agencije …).

Vsako podjetje, ki želi upravljati s svojim profilom, mora opraviti postopek registracije z zagotavljanjem popolnih in točnih informacij. Z registracijo jamčite, da so vse oddane informacije točne in resnične. Strinjate se, da Naročimo se vstopi z vami neposredno v kontakt z namenom, da  potrdi vašo identiteto. Stranka je sama odgovorna za aktivnosti na profilu, kakor tudi za ohranjanje zaupnosti dostopnih podatkov. Računa drugega uporabnika se brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne sme uporabljati. V kolikor bi zaznali kakršnokoli nepooblaščeno uporabo vašega računa ali karkoli drugega v povezavi z varnostjo računa, takoj obvestite Naročimo se v pisni obliki. Strinjate se, da Naročimo se ne more in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz neuspeha, da bo vaše geslo varno. Podatke o računu morate hraniti v vsakem trenutku, kakor tudi veljaven e-poštni naslov in telefonsko številko. Prenos in prodaja Naročimo se računa na drugo stranko ni dovoljena.

Portal omogoča registriranim pravnim osebam urejanje podatkov o svojem podjetju (kontaktni podatki, delovni čas, opis), nalaganje določenega števila slik (maksimalno dovoljeno število slik je 6).

Portal omogoča registriranim fizičnim osebam urejanje svojega profila, pregled seznama opravljenih rezervacij, shranjevanje priljubljenih ponudnikov/storitev, izražanje mnenj z oddajo komentarjev, všečkanje ponudnikov.


Vsebina in lastništvo

Priznavate in se strinjate, da je portal in vsa vsebina, informacije in druga gradiva, ki so na voljo preko portala, zaščitene z avtorskimi pravicami. Razen in samo v obsegu, ki ga izrecno dovoli Naročimo se, se strinjate, da tretji osebi dovoli prodati, najeti, spreminjati, distribuirati, kopirati, reproducirati, prenašati, javno prikazovati, javno izvajati, objavljati, prilagajati, urejati ali ustvarjati izpeljani del portala ali takšne vsebine, informacije in druge materiale.

Naročimo se ne jamči da: (a) bodo vse informacije pravočasne, natančne, zanesljive ali pravilne; (b) bo portal varen in brez napak, neprekinjeno deloval ali na voljo kadarkoli; (c) bo portal brez virusov ali drugih škodljivih komponent; (d) vsak rezultat ali izid mogoče doseči; (e) bo Naročimo se izpolnil vaše posebne zahteve.  Vaša uporabo portala je izključno na lastno odgovornost. Naročimo se storitev je podana "kot je" in "kot je na voljo" v osnovi. Naročimo se izrecno zavrača vsa jamstva kakršne koli vrste, bodisi izrecnih ali posrednih. Naročimo se ne odgovarja za morebitno škodo, izgubo podatkov, informacij ali podatkov, prihodkov ali drugo škodo za podjetje, ki izhaja iz zamud, nedostavljenih informacij, omejevanja ali izgube dostopa, hroščev ali drugih napak, nepooblaščeno rabo zaradi svoje delitve dostopa do Naročimo se storitve ali druge interakcije z Naročimo se. Vi ste odgovorni za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti vaših podatkov in informacij, ki so dosegljive na Naročimo se portalu.

 

Portal Naročimo se je last podjetja Kreativne ideje d.o.o.

Spletno naročanje strank na termin Naroči se

Registracija podjetja za spletno naročanje strank na termin Naroči se!